Εγκαταστασεις

Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας αποτελούνται από:

• 2 ψυκτικούς θαλάμους

• Χώρο διαλογής, ελέγχου και & τυποποίησης των προϊόντων με υπερσύγχρονο εξοπλισμό.

Φωτογραφίες

 

 

Πιστοποιήσεις